विदेश जान पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु

वैदेशिक रोजगारीका प्रक्रियाहरु विभिन्न देशका आ आफ्नै नियमानुशार हुने भएपनि सामान्यतया बैदेशिक रोजगारीमा जान तल उल्लेखित प्रक्रियाहरु क्रमैसँग पुरा गरे पछि मात्रै नेपालबाट सम्वन्धीत मुलुकमा रोजगारीका लागि जान पाइन्छ ।

सि न
S.N.
गर्ने विबरण
Details
कस्ले गर्ने
Done by
कहा गर्ने
Where To Do
टिप्पणी
Remarks
1 सम्वन्धित निकायबाट राहदानी बनाउने लिने
Making Passport
उम्मेद्धार र कामदार स्वयम
Candidate
सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
DAO or MOFA
2 सम्वन्धित एजेन्सीमा निवेदन बुझाउने
Submit application for the job
उम्मेद्धार स्वयम वा तर्फबाट कोहि
By Candidate or Relatives
सम्वन्धित म्यनापावर एजेन्सीमा
Office of Related Manpower Agency
3 अन्र्तवार्ता तथा छनौट प्रकृयामा सहभागि हुने
Participate in Trade Test or Interview.
उम्मेद्धार र कामदार स्वयम
By Candidate or Relatives
सम्वन्धित म्यनापावर एजेन्सीमाा
Office of Related Manpower Agency
4 चारत्रिक प्रमाण पत्र तयार गर्ने
Obtaining Police Report
उम्मेद्धार र कामदार स्वयम
By Candidate
प्रहरी कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय
Police Station and MOFA.
5 स्वास्थ परिक्षण प्रकृया पुरा गर्ने
Completion of Medical Fitness Test
उम्मेद्धार र कामदार स्वयम
Candidates themselves
सम्वन्धित मुलुकले तोकेको स्वास्थ संस्थामा
At the prescribed medical centres
6 प्रवेशाज्ञाको प्रक्रिया शुरु तथा सम्पन्न
Procedure for Visa Application and Visa received
एजेन्सी या सम्वन्धित कम्पनि
By Agency or Employer
सम्वन्धित मुलुक या दुतावासमा
Respective Embassy or Immigration
7 अभिमुखिकरण तालिम प्रकृया
Attending Orientation Class
उम्मेद्धार र कामदार स्वयम
Candidate Themselves
सरकारी मान्यता प्राप्त तालिम केन्द्र
Authorised Orientation Centres
8 श्रम स्वीक्रीतिको प्रकृया
Labour/Deployment Approval Process
सम्वन्धित एजेन्सी
Respective Agency
सम्वन्धित श्रम कार्यालय
Dept. of Foreign Employment.
9 हवाइ टिकटको व्यवस्था तथा पुर्व प्रस्थान कक्षा
Air tickets management & pre-departure orientation
सम्वन्धित एजेन्सी
Respective Agency
सम्वन्धित एजेन्सीको कार्यालय
Office of Agency
10 वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान